Mikola-sällskapet har etablerats i samband med Mikolas Akvarellsal. Det är ett sällskap som tillsammans med Akvarellsalen verkar för att befrämja kännedomen om Mikola och andra bildkonstnärer. Mikola-sällskapets syfte är att stöda konstnärer ekonomiskt och med stipendier. Mikola-sällskapet arrangerar även tvärgående konstevenemang, som sammanbringar konstnärer och konstvänner.

Mikola sällskapets händelser

14.10.2007 - Vad är konst?

Mikola-föreningen och konstnärsföreningen Botnia ordnar ett evenemang för allmänheten söndagen den 14 oktober kl. 14.00.

På evenemanget funderar vi på konstens karaktär från många olika håll. Vi hör inlägg av konstnärer, kritiker och allmänheten. Allmänheten har naturligtvis möjligheten att ställa frågor om konst.

Allmänheten har gratis inträde till evenemanget. Som avslutning på evenemanget ordnas konstauktion.

14.10.2007 - Höstmöte, kl. 16.00© Professor Nándor Mikolas Konststiftelse