Nándor Mikola - Lappland
5.6.-29.8.04

Temat för professor Nándor Mikolas sommarutställning i år är Lappland, det för honom sedan ett halvt sekel så kära och viktiga. Utställningens akvareller skildrar Lapplands natur och naturfenomen på ett för Nándor Mikolas måleri så säreget sätt. Mikola fångar både de rofyllda vyernas sämja och de otämjda vildmarkernas storhet. Han har målat merparten av verken under den gångna våren, men bland de 60 utställda målningarna finns också två lappländska landskap från början av hans karriär.

Lappland-utställningens färgvärld varierar stort från ljusa, fjäderlätta toner till plötsliga nattsvarta ackord. Denna färgernas variation utnyttjas kanske bäst i de många flammande norrskens-bilderna. årstidsskildringar, samt stormar och snö i olika skepnader återkommer i olika ljusdispositioner. Som alltid i Mikolas konst, är ljuset den stora stämningsskaparen.

Nándor Mikolas Lappland är Akvarellmuseets sista utställning i det 130 år gamla tullpackhuset i Inre hamnen i Vasa.

Guy Frisk - Sinnenas land
24.4.-23.5.04
Utställningen Sinnenas rike uttrycker den åländske bildkonstnären och grafikern Guy Frisks upplevelse av Island. Den karga, sköna isländska naturen har i Frisk fått en personlig och stark tolkare. Vyer över havet och vidderna, samt urtida fiskebyar längs kusten står ofta som motiv.

Frisk skisserar med ett vitt stearinljus och målar med flytande akvarellfärg, vilket ger verken en omisskännlig personlig prägel. Uv-skyddslaminatet hindrar färgerna från att förändras med tiden och fäster samtidigt de glimmande sandkornen i underlaget.

"Ö-målarens" verk är från den gångna femårsperioden.

Ungersk nutidsakvarell
6.3-12.4.04Det ungerska akvarellistsällskapets utställning Ungersk nutidsakvarell hämtar en doft av vår till Mikolas Akvarellmuseum. I utställningen deltar över tjugo ungerska akvarellister.

Konstnärerna är Péter Stefánovits, Csaba Polgar, Berta Mayer, András Végh, János Demeter Lóránt, Géza Szily, Viktor Légrády, Magdolna Ványai, Tamás Oláh, Zoltán Réti, János Kondor, Gyula Balogh, Ágnes Szakáll, Péter Balázs Kovács, Péter Pokorni, Daniela Bikácsi, Emese Kudász, Sándor Lajos Kis, Tamara Illényi, András Butak samt Béla Szilárdi. Tamara Illényi medverkar med sidenakvareller.

Utställningen är arrangerad i samarbete med det ungerska kultur- och vetenskapscentret i Helsingfors, Hungarian Cultural and Academic Centre Helsinki.

Marjatta Hanhijoki och Mirja Airas
15.11.03-11.01.04

Utställningen presenterar två väldigt olika finska akvarellisters arbeten från de senaste åren. Konstnärernas uttryckssätt skiljer sig kraftigt från varandra men verken förenas av gemensamma motiv som ofta är hämtade ur hemmets vardagliga sfär. Stämningsfulla interiörer, luftiga porträtt av närstående människor och stilleben som omges av ett hemlighetsfullt skimmer fyller nu väggarna på Mikolas Akvarellmuseum och lyser upp den mörkaste årstiden.

Marjatta Hanhijoki och Mirja Airas hör båda till det främsta ledet av finska konstnärer. Kollegerna genomförde sina studier med inriktning på grafik på Konstindustriella läroverket i Helsingfors och hör till den välrenommerade Kaskipuro-skolan. Hanhijoki är också känd som en driven grafiker, Airas däremot övergav grafiken till förmån för akvarellen.

Båda hämtar motiven från hemmets sfär. Motivkretsen består av interiörer, närstående människor och hemtrevliga stilleben. Konstnärernas uttryckssätt är ändå väldigt olika. Hanhijoki arbetar mycket långsamt och noggrant med sina naturalistiska stämningsbilder. Airas däremot låter penseln flyga lätt och skapar varma och till synes spontant framkomna impressioner med mycket luft och omålad yta.

Denna samutställning ger utrymme åt båda konstnärernas egenart, samtidigt som de sinsemellan olika verken stöder och kompletterar varandra och skapar på så vis en ny betydelsefull helhet.

6.9.-26.10 2003
ÖSTERBOTTNISKA KONSTNÄRSFÖRBUNDETS 60-ÅRSJUBILEUMSUTSTÄLLNING

Österbottniska Konstnärsförbundet firar sina 60 verksamhetsår med en jubileumsutställning med 25 av sina seniormedlemmars dryga 70 nya verk. I utställningen finns också en avdelning med redan avlidna österbottniska konstnärers verk ur Österbottniska Konstnärsförbundets samling. Den tredje delen av jubileumsutställningen är tillägnad minnet av Tanu Manninen (1909–2002), som var en aktiv förbundsmedlem allt sedan starten.

Beträffande såväl tekniker som konstnärligt uttryck är spektret brett. Här är både oljan, akvarellen, pastellen, etsningen, akvatinten, serigrafin, fotografin och formgjutningen i gips och brons representerade. De konstnärer som inbjudits att medverka i utställningen är alla från före detta Vasa läns täckningsområde. Vid valet av konstnärer har tyngdpunkten legat på konstnärer från s.a.s. periferin. I utställningen deltar Matti Alapoti, Saima Alapoti, Brita Asplund, Veli Ekroos, Allan Frilander, Jorma Haavisto, Raili Halme, Tea Helenelund, Inkeri Julkunen, Janne Kantokorpi, Voitto Kantokorpi, Seppo Kari, Alpo Keturi, Jorma Korpela, Erkki Luhtala, Liisa Malkamo, Nándor Mikola, Aira Niemi-Pynttäri, Arto Penttinen, Kaj Smeds, Sven Svanbäck, Veikko Takala, Seppo J. Tanninen, Carl Wargh, Owe Åsvik, samt Liisa Äärynen.

Till Österbottniska Konstnärsförbundets jubileumsutställning hör också en verkgrupp till minne av den vasafödde Juhani Harri (1939-2003). Denna minnesgrupp visas i Gårdskapellet i Tikanoja Konsthem från och med den 13.9. på grund av att det var just till detta utrymme som Harri ursprungligen planerade sin installation Moderskap.

Österbottniska Konstnärsförbundets juniorutställning visas i Vasa Konsthall 13.9.-5.10.2003.

06.05. – 31.08. Nándor Mikola: Mikola och Havet

Museets sommarutställning Mikola och Havet, presenterar Nándor Mikolas skärgårdsakvareller från åren 2002-03. Mikola har återupptagit landskapet som konstnärligt motiv. Han har låtit sig inspireras av naturen och landskapen vid den österbottniska kusten. Ändå föreställer målningarna snarare konstnärens personliga själslandskap än reella geografiska objekt. De 57 målningarna är dels väldigt stora, dels mindre, och överraskande mörka till tonen. Dygnsrytmen, årstidernas växlingar och varierande väderleksförhållanden erbjuder en mångfald av ljus- och färgsättningar. De mörka färgnyanserna har ändå en mer framträdande roll än på länge. Allt onödvändigt är bortlämnat, landskapets former är reducerade till mörka silhuetter och det ända som kvarstår är ljuset och havet.

08.03. – 27.04. Jorma Haavisto: Hav – Himmel - Jord

De 71 akvarellmålningarna i Jorma Haavistos (f. 1934 i Fredrikshamn) utställning är mestadels somriga landskap från ytterskären i Kvarken. Verken är främst från de senaste årtiondena, men en del är äldre, så utställningen ger en representativ bild av konstnärens utveckling alltifrån 1950-talet till idag. Jorma Haavisto är Vasabo sedan 1957.

29.01. – 23.02. Stiftelsens samlingar

Utställningen täcker nästan hundra år av finsk akvarell. Den presenterar teknikens mångfald genom verk av så olika konstnärer som t.ex. Aimo Kanerva, Eemu Myntti, Juho Rissanen, Tyko Sallinen och Rafael Wardi. De åttio målningarna tillhör dels Nándor Mikolas Konstiftelses samlingar och dels Nándor Mikolas privatsamling.© Professor Nándor Mikolas Konststiftelse