KONSTSTIFTELSE

Nandor Mikolas Konststiftelse är en privat stiftelse, som grundats år 1993. Dess uppgift är att stöda och befrämja österbottnisk bildkonst. För att verkställa sin uppgift öppnade stiftelsen i oktober 1995 ett konstmuseum, som bar Nandor Mikolas namn. För att understryka muséets specialisering på akvarellkonst, ändrades namnet senare till Mikolas Akvarellmuseum.

Mikolas Akvarellmuseum var beläget på promenadavstånd från Vasa centrum på en vacker plats invid Inre hamnen i Vasa i utrymmen i Tullpackshuset från år 1895, vilka upprustats enkom för konstmuséet. Mikolas Akvarellmuseum, som slutade med sin verksamhet i slutet av år 2004, var det första i Norden och det enda i Finland som ägnats åt akvarellkonsten. Mikolas Akvarellmuseum anordnade skiftande akvarellutställningar, som baserade sig på både egna konstsamlingar som på gästande konstnärers verk. Främst koncentrerade muséet sig på att utställa Nandor Mikolas konst, som det också samlade, ombesörjde och forskade i. Muséets samlingar, som numera är stiftelsens samlingar, består i huvudsak av en samling av Mikolas mest betydande verk och omfattar alla konstnärliga skeden i hans karriär. Dessutom består samlingen av akvarellarbeten gjorda av andra framstående finländska akvarellister.

För nävarande upprätthåller Konststiftelsen Mikolas Akvarellsal i centrum av Vasa.


 Nandor Mikola - Ateljeerissä 1980

Intuition, 1997, 70 x 100 cm© Professor Nándor Mikolas Konststiftelse